Utbildning/Program

Här finner Du olika utvecklingsprogram och utbildningar som även kan kundanpassas.

Train the trainer

Det är med en stor ära vi här presenterar våra utvecklingsprogram. Professionell talare & Professionell moderator.

Dessa vidareutvecklingsprogram är för dem som redan arbetar som eller har för avsikt att arbeta som professionell talare och föreläsare samt professionell moderator. Hur man planerar och utformar program, inlärning, principer för olika pedagogiker, inlärningsprocessen, olika inlärningsstilar och utbildarstilar. Se mer

Kommunikation

Workshop, seminarieform, eller 1- 2 dagars utbildning

Är något vi alla kan bli bättre på! Kommunikation är en transformering av information från en människa till en annan. Vi hör med våra öron men lyssnar med hjärnan. Är det därför vi inte hör på vad folk säger utan lyssnar på vad vi tror de menar? Det räcker inte med att nå ut – Du måste nå in! Se mer >>

Presentationsteknik

2 dagars utbildning

Är något vi alla kan bli bättre på. Målet är eller bör vara att få sina mottagares uppmärksamhet. Det kräver att sändaren i så fall är intressantare än mottagarens egna tankar. Vi människor kan bara tänka på en sak i taget – i bästa fall låta intresset byta objekt. Vi tänker på det som vi för ögonblicket är mest intresserade utav. Se mer >>

Förhandlingsteknik

2 dagars utbildning

Är en konst! Men en konst man kan lära sig. Vi förhandlar alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet ja i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. För att bli en bra förhandlare krävs självinsikt och träning. Självinsikt för att förstå hur och varför Du reagerar i olika situationer och lättare förstå andra. Träning för att förebygga. Se mer >>

B2B

Helt kundanpassat 1-6 ggr

Vi ”säljer” alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet – egentligen i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. Varje gång vi försöker övertyga en annan människa om vår idé, åsikt ,värderingar, eller var det nu kan vara för något – så säljer vi! Se mer >>

Time management

1-2 dagars utbildning

Hur många fler timmar vill Du frigöra? En praktiskt inriktat utvecklingsprogram för alla som anser att tiden inte räcker till. Detta program är för alla som antingen tycker att tiden inte räcker till, detta trots att tiden är den enda resurs som är lika fördelat mellan alla på jorden. Eller har Du kommit till insikt med att Du för ofta sitter i möten, som dessutom ger för lite. Se mer >>

Mötesteknik

1-2 dagars utbildning

– Varför har vi så många möten?
– Har vi råd med ineffektiva möten?
– Sitter Du på möten eller deltar Du i möten?
Se mer >>

Andra olika kundanpassade uppdrag inom personal & organisationsutveckling

 • Verksamhets analyser
 • Ledningsgrupper
 • Teamutveckling
 • Learning innovation
 • Organisational leadership
 • Think strategically to win new clients
 • Accelerating your business top line
 • Change management
 • Systems thinking
 • Virtual teamwork

Samtliga ovan program finns även på Svenska  liksom på Engelska 

Så finns även skräddarsydda utbildningsprogram inom

 • Affärsmannaskap
 • Affärsutveckling
 • Etik – affärsetik
 • Från chef till ledare
 • Förhandlingsteknik
 • Försäljning
 • Internationell kommunikation
 • Interkulturalitet
 • Kundservice
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Ledningsgruppens roll och ansvar
 • Mötesteknik
 • Ny som chef
 • Presentationsteknik
 • Rekrytering
 • Time management – hur man blir effektiv
 • Teamutveckling

Inom de psykologiska inriktningarna samt organisations utveckling finns även programmen på Tyska  Danska  samt Franska 

Utvärderingar från deltagare

 • Mycket bra lärare som fick oss att våga ta steget- finns det någon bättre?
 • Verkligen kunnig,bra på att lära ut.
 • Lärorikt och pedagogiskt, bra upplägg med teoriexempel och cases,
  – Mycket duktigt inom sitt område – duktig lärare.
 • Mkt bra,roligt o engagerande,bra pedogogik kul, glad,intelligent och en bra pedagog.
 • Många bra tips, roligt att man själv känner att man gör framsteg under kursen.
 • Kursledaren var bra på att fånga in gruppen.
 • Bra blandning av teori & praktik, stefan var vänlig,duktig o inlyssnande.
 • Kunnig o entusiasmerande, fångade in alla.
 • Klara tydliga mål samtidigt som anpassningasbar, Mkt positiv
 • utstrålning samt förtroendeingivande. Han får deltagarna att våga mer.
 • Har fått konkret hjälp och utvecklats i ämnesområdet. Mycket träning – BRA!, människokännare nära men med integritet – kunnig.
 • Roligt och lärorikt, bra blandning av teori och praktik, – kunnig och lyssnar på gruppens behov. Bra på att ta riktiga case och förklara dem.
 • Mycket bra generellt sätt, – Stefan är bra, tydlig kommunikatör.
 • Jättekul och lärorikt – kunnig och inbjudande lärare.
 • Mycket bra, praktiska upplägg,- trevlig, påläst och strukturerad.
 • Bra pedagogist, perfekt flyt aldrig tråkigt, Stefan är briljant.
 • Intressant upplägg bra att lära av egen erfarenhet – fick hela gruppen att slappna av, bjuder på sig själv,intressant att lyssna på, bra feedback till deltagarna.
 • Bra praktiska exempel – Stefan var lättsam och öppen att kommunicera med.
 • Konkreta bra exempel det hjälper till i inlärningen då man kan relatera till olika situationer bra lätt att prata o göra med.
 • Engagerad,kunnig, bra på att lära ut.
 • Tack för en jättebra kurs! Du är en mycket duktig pedagog. Jag har lärt mej en hel del och ser fram emot en uppföljning när vi praktiseratett tag!