Förhandlingsteknik är en konst!

Men en konst man kan lära sig. Vi förhandlar alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet ja i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. För att bli en bra förhandlare krävs självinsikt och träning. Självinsikt för att förstå hur och varför Du reagerar i olika situationer och lättare förstå andra. Träning för att förebygga.

Beskrivning:
En konkret och praktisk utbildning som ger Dig nya insikter, möjligheter och förutsättningar för att lyckas ännu bättre i förhandlingar.

 • Målgrupp: Alla
 • Förkunskaper: Inga särskilda
 • Genomförande: 2 dagar. Kan även efter kundönskemål omfattade 3 dagar. Antal deltagare min. 6 max 12 pers.
 • Kursdokumenation: Ja.
 • Språk: Svenska eller Engelska.
Ur innehållet: Delar ur ett av våra kundanpassade program

 • Förhandlingsprocessen
 • Förbereda förhandlingar
 • Förhandla med olika personer
 • Olika situationer
 • Praktiska och konkreta övningar
 • Självinsikt & analys
 • Vidareutveckling av Dina starka sidor och Dina mest utvecklingsbara
 • Förhandlingskommunikation
 • Mental inställning
 • Övertygad eller övertalad?
 • Hur man kan förbereda lyckade förhandlingar.

Det är skillnad på att veta en sak och att kunna en sak. Efter denna utbildning kan man!

stefan-lindstrom-kurs-effektiv-forhandlingsteknik-utbildning