Om Stefan Lindström

Efter studier på Executive Program på Nordic School of Management 97/98 (MBA) började Stefan arbeta med ledarskapsutbildningar & affärsmannaskap. Sedan dess har han vidareutvecklat verksamheter inom en rad olika branscher hos en mängd olika företag och organisationer. Stefan har även arbetat som lärare på den internationella säljhögskolan liksom vid Folkuniversitetet och har även föreläst vid högskolor och universitet såväl inom näringslivet som offentlig förvaltning.

I snart 20 år har han t.ex. hjälp organisationer inom områden såsom HR, rekryteringförhandlingsteknikmötestekniktime management för att nämna några.

Stefan har också hunnit bygga på sina kunskaper med studier utomlands på Boston University School of Management 2005 samt på Harvard University Extension School 2006.

Mest känd i Sverige är han kanske som den som tagit fram världens första Entreprenörsprofils test. Därav namnet EPT. 

Stefan har även varit med och tagit fram ett stress/beroende test –  IAD.  Se även där fliken-tester.
EPT är ett beteende & personlighetstest som kan hjälpa dig att ytterligare förstå dig själv och därigenom lättare även förstå andra, såväl i arbetssituationer som i andra sammanhang. Här vi får fram bl.a. motivatorer och vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer.

På mässan Eget Företag 2010 lanseras för första gången i världen EPT –  som avgör vilken av de sex olika arketyperna en person ligger närmast.

Sedan september 2017 innehåller testets svar numera även en intraprenörsprofil, förutom entreprenörsprofilen liksom basen – personprofil. Över 22.000 test har till dag genomförts i Sverige. För den som vill använda testet fullt ut och hela dess potential och användningsområden – så är Du mycket välkommen på telefon 070 422 422 1, eller på

Numera används detta beteendeprofilstest även inom främst rekrytering, teamutveckling, teamsammansättning, ledningsgrupper, personligutveckling – utvecklingssamtalsmall, mm.

Man kan så liksom andra tester även här bli utbildat i EPT och en ackrediterad användare.

Människor har olika egenskaper som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som gjorts inom området i USA, bland annat på MIT (MIT Enterprise Forum), har man kunnat urskilja att det finns fem olika slags profiler, arketyper, för en entreprenör. Vid The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia presenterade Stefan en sjätte arketyp, arbetsstilsarketypen.

Han har som ende Svensk blivit uttagen tre gånger i följd, att dela med sig av sitt senaste forskningsresultat på The International Conference on Thinking. (Video)

Se pressmeddelande och abstract.

På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora. The International Conference on Thinking (talarlista) drivs av en amerikansk kommitté som leds av David Perkins, professor i pedagogik vid Harvarduniversitetet.

Stefan Lindström - Föreläsare, utbildare, rekryterare.

Stefan Lindström är godkänd medlem i SAMC. 
Swedish Association of Management Consultants och arbetar i överensstämmelse med de internationella etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).