Om Stefan Lindström.    

 

Efter studier på Executive Program på Nordic School of Management 97/98 (MBA) började jag arbeta med ledarskapsutbildningar & affärsmannaskap. Sedan dess vidareutvecklat verksamheter inom en rad olika branscher hos en mängd olika företag och organisationer. Har även arbetat som lärare på den Internationella säljhögskolan liksom vid Folkuniversitetet (B2B processer) samt föreläst vid högskolor och universitet runtom i världen såsom Queens University i Belfast, UPM – University Putra Malaysia, Liu Linköping, LU Lunds universitet,  SU Stockholms univ, Folkuniversitet m.fl. såväl som inom näringslivet som offentlig förvaltning inom Human resource development and Human resource management     

I snart 20 år hjälp organisationer inom områden såsom B2B HR, rekryteringförhandlingsteknikmötestekniktime management för att nämna några.

Sagt om mig.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Mest känd i Sverige är han kanske som den som tagit fram ett beteendeprofil test tillsammans med kollegan Hans-Olle Frummerin EntreprenörsProfilsTest. Därav av namnet EPT. Över 30.000 tester genomförda world wide up to day.       

Stefan bedriver forskning parallellt med konsultarbetet och har en djup teoretisk och praktik kunskap.      Han har förutom sitt dagliga värv inom rekrytering (specialist, Profiler in Talent Management within Behavioral Science ) och HR, även forskat – ResearchGate

Stefan har också hunnit bygga på sina kunskaper med studier utomlands vid Entrepreneurial Institute på Boston University School of Management 2005, samt på Harvard University Extension School 2006.

Stefan Lindströms forskning (ResearchGateinom Entreprenologi  har väckt stort intresse världen över, och sedermera även kring hur ledarskap kan skapa intraprenörskap.                                                                     

More research within Entreprenology   – very latest here below

Även i svenska publikationer.

Svensken som fann en 6:e entreprenörstyp:

Antal nya aktiebolag ökade med +20% under 2020

Har typiska ADHD-egenskaper fördelar för entreprenörskap? eller inte ?

 

Som ende Svensk blivit uttagen tre gånger i följd att dela med sig av sitt senaste forskningsresultat på The International Conference on Thinking , se nedan länkar.

Så har han förutom tagit fram världens första EntreprenörsProfilsTest. även tillsammans med Hans Olle Frummerin varit med och tagit fram ett stress/beroende test –  IAD. Se även där fliken-tester.

EPT är ett beteendetest och utvecklingsverktyg som kan hjälpa dig att ytterligare förstå dig själv och därigenom lättare även förstå andra, såväl i arbetssituationer som i andra sammanhang. Här vi får fram bl.a. motivatorer och vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer.

På mässan Eget Företag 2010 lanseras för första gången i världen EPT –  ett beteendetest som avgör vilken av de sex olika arketyperna en person ligger närmast. EPT är ett arbetsverktyg för entreprenörer och företagare att öka sin självinsikt och därigenom lättare kunna vidareutveckla sina företag och organisationer samt dess personal.

Sedan september 2017 innehåller testets svar även en intraprenörsprofil, förutom entreprenörsprofilen och  basen – personprofil. Cirka 24.500 test genomfördes på svenska fram till den internationella lanseringen i mars 2020 av den engelskspråkiga versionen, och antalet passerade 27.000 test i september 2021 och 30.000 i mars 2023.  Entreprenörsprofilstestet (EPT) firar 30 000 genomförda tester – Företagande.se (foretagande.se)

För den som vill använda testet fullt ut och hela dess potential och användningsområden – så är Du mycket välkommen på telefon 070 422 422 1, eller på

Numera används detta beteendeprofilstest även inom rekrytering, teamutveckling, teamsammansättning, ledningsgrupper, personligutveckling – utvecklingssamtalsmall, coaching, mentoring,  mm.  Man kan liksom andra tester även här bli utbildat i EPT och en certifierad användare.

Människor har olika egenskaper som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som gjorts inom området i USA, bland annat på MIT (MIT Enterprise Forum of Cambridge – MIT Office of Innovation), har man kunnat urskilja att det finns fem olika slags profiler, arketyper, för en entreprenör. Vid The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia presenterade Stefan en sjätte arketyp, arbetsstilsarketypen.

Han har som ende Svensk blivit uttagen tre gånger i följd, att dela med sig av sitt senaste forskningsresultat på The International Conference on Thinking, ICOT ,  se gärna  abstract. se även  press.

På konferensen deltar bland världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora. The International Conference on Thinking (talarlista) drivs av en amerikansk kommitté som leds av David Perkins, professor i pedagogik vid Harvarduniversitetet.

 

Stefan-lindstrom-forelasare-entreprenors-testet

in my TEDx talks – What’s so special about entrepreneurs – Stefan Lindstrom| TED Talk

Stefan Lindström är även godkänd medlem i SAMC. 
Swedish Association of Management Consultants och arbetar i överensstämmelse med de internationella etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

As an approved member, I work under an agreement with the EU and international ethical rules appointed by the international ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes)