Mötesteknik

– Varför har vi så många möten?
– Har vi råd med ineffektiva möten?
– Sitter Du på möten eller deltar Du i möten?

Beskrivning:

Detta är till stora delar ett kundspecifikt utvecklingsprogram varav tid samt hela programupplägget inte kan redovisas helt nedan.

Genomförande: Enligt kundönskemål/ök.

Detta är helt kundanpassat program se även gärna pressklipp https://www.stefanlindstrom.com/pdf/Faktarepet.pdf

Målgrupp: alla

Delar ur tidigare program:

 • Varför möten
 • Vad är psykologin bakom själva mötet – människa/människa?
 • Hur man bokar möten – hur kallar Du till möten? Samtal, diskussion, eller informationsmöte, vad laddar vi för värderingar i dessa?
 • Mötesteknik/er – upplägg, mål syfte, besluta eller bestämma.
 • Hur möten kan läggas upp.
 • Hur möten kan genomföras.
 • Hur möten kan avslutas i tid.
 • Skillnaden mellan att styra och leda ett möte
 • Mötespsykologin – föra en process kontra styra dess innehåll
 • Vilka punkter ska tas upp
 • Vilka punkter ska inte tas upp
 • Vilka ska delta och varför
 • Etc.
stefan-lindstrom-utbildnings-konsult-entreprenortest-motes-teknik