Deltagarnas kommentarer om vad som uppfattades som speciellt bra:

”Vi fick mycket övningar och tips som är bra att ha med sig!” ”Mycket kunnig kursledare och intressant att lyssna på” ”Kursledarens ödmjuka inställning kanonbra för min nervositet” ”Både teori och övningsdelar” ”Väl förberedd kursledare som såg till att vi höll ett...

Stefan talade på HR.NU dagen i Maj.

Offentlig sektor i en digital värld! Sveriges HR Förening bjöd in Sveriges främsta experter för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan på den offentliga sektorn. Läs pdf