070-422 422 1 info@stefanlindstrom.com

Offentlig sektor i en digital värld!

Sveriges HR Förening bjöd in Sveriges främsta experter för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan på den offentliga sektorn.

Läs pdf