Ditt inslag var mycket uppskattat. Syftet vi hade kommunicerat med personalen med de två dagarna i Hindås skulle vara: ”Syftet med dagarna var att arbeta med några av de framgångsfaktorer som vi tror kommer att behövas för att stärka vår framtida konkurrenskraft, nämligen KREATIVITET, ENTREPRENÖRSSKAP och KVALITET.

Ett annat syfte var också att vi skulle vara tillsammans och ha trevligt vilket också stärker oss.” Att syftet uppnåtts mätte vi genom en enkät med en 5-gradig skala där 5 var högst. Ditt inslag fick 4,7 i medelpoäng.

Ett stort tack igen! Hälsningar/kind regards / Anna Hertzberg – Göteborgs Tekniska College AB