070-422 422 1 info@stefanlindstrom.com

Offentlig sektor i en digital värld!

Sveriges HR Förening har bjudit in Sveriges främsta experter för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan på den offentliga sektorn http://www.hrnu.se/

Läs pdf