070-422 422 1 info@stefanlindstrom.com

Program

Här finner Du olika utvecklingsprogram och utbildningar som även kan kundanpassas.

Kommunikation

Workshop, seminarieform, eller 1- 2 dagars utbildning

Är något vi alla kan bli bättre på! Kommunikation är en transformering av information från en människa till en annan. Vi hör med våra öron men lyssnar med hjärnan. Är det därför vi inte hör på vad folk säger utan lyssnar på vad vi tror de menar? Det räcker inte med att nå ut – Du måste nå in! Se mer >>


Presentationsteknik

2 dagars utbildning

Är något vi alla kan bli bättre på. Målet är eller bör vara att få sina mottagares uppmärksamhet. Det kräver att sändaren i så fall är intressantare än mottagarens egna tankar. Vi människor kan bara tänka på en sak i taget – i bästa fall låta intresset byta objekt. Vi tänker på det som vi för ögonblicket är mest intresserade utav. Se mer >>

Förhandlingsteknik

2 dagars utbildning

Är en konst! Men en konst man kan lära sig. Vi förhandlar alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet ja i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. För att bli en bra förhandlare krävs självinsikt och träning. Självinsikt för att förstå hur och varför Du reagerar i olika situationer och lättare förstå andra. Träning för att förebygga. Se mer >>

B2B

Helt kundanpassat 1-6 ggr

Vi ”säljer” alla i vardagen, i arbetslivet, i äktenskapet – egentligen i alla situationer där mellanmänskliga kontakter uppstår. Varje gång vi försöker övertyga en annan människa om vår idé, åsikt ,värderingar, eller var det nu kan vara för något – så säljer vi! Se mer >>

Time management

1-2 dagars utbildning

Hur många fler timmar vill Du frigöra? En praktiskt inriktat utvecklingsprogram för alla som anser att tiden inte räcker till. Detta program är för alla som antingen tycker att tiden inte räcker till, detta trots att tiden är den enda resurs som är lika fördelat mellan alla på jorden. Eller har Du kommit till insikt med att Du för ofta sitter i möten, som dessutom ger för lite. Se mer >>

Mötesteknik

1-2 dagars utbildning

– Varför har vi så många möten?
– Har vi råd med ineffektiva möten?
– Sitter Du på möten eller deltar Du i möten?
Se mer >>

Andra olika kundanpassade uppdrag inom personal & organisationsutveckling

 • Verksamhets analyser
 • Ledningsgrupper
 • Teamutveckling
 • Learning innovation
 • Organisational leadership
 • Think strategically to win new clients
 • Accelerating your business top line
 • Change management
 • Systems thinking
 • Virtual teamwork

Samtliga ovan program finns även på Svenska  liksom på Engelska 

Så finns även skräddarsydda utbildningsprogram inom

 • Affärsmannaskap
 • Affärsutveckling
 • Etik – affärsetik
 • Från chef till ledare
 • Förhandlingsteknik
 • Försäljning
 • Internationell kommunikation
 • Interkulturalitet
 • Kundservice
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Ledningsgruppens roll och ansvar
 • Mötesteknik
 • Ny som chef
 • Presentationsteknik
 • Rekrytering
 • Time management – hur man blir effektiv
 • Teamutveckling

Inom de psykologiska inriktningarna samt organisations utveckling finns även programmen på Tyska  Danska  samt Franska