070-422 422 1 info@stefanlindstrom.com

International Conference of Thinking

Stefan Lindström talade bl.a. på 13:e International Conference of Thinking.

13th International Conference on Thinking –Norrkoping, Sweden and 14th International Conference on Thinking –Kuala Lumpur.

”I had the privilege of listening to an address given by Stefan at both of the aforementioned conferences.

In both of these addresses (Thinking Conference 09 & 11) Stefan easily engaged his audience with his humour and wit. Stefan is extremely knowledgeable in his field and delivers his address with an openness to his audience, engaging them at all times.

An excellent speaker who possesses the qualities of intelligence, practicality, engagement and humour.”

Graeme Lind, Principal, Greenpark School Tauranga, New Zealand

Stefan talade på HR. NU dagen i Maj.

Digitaliseringen i offentlig sektor!

Presentationsteknik, Kommunikation och Förhandlingsteknik

Lär dig att utvecklas inom presentationsteknik, kommunikation och förhandlingsteknik av den nationellt och internationellt rutinerade Stefan Lindström.

"Tusen tack för en toppenbra workshop i lördags."

”Deltagarna var jättenöjda och jag ännu mer nöjd. =) Supermotiverade !!”

Med vänliga hälsningar
Petra Holmlund
Sveriges MotorCyklister

Föreläsning med Stefan Lindström

Stefan Lindström är en väl ansedd och anlitad föreläsare. Har föreläst både på nationell och internationell nivå.
Du kan boka Stefan i.r.l som föreläsare till just Ert företag. Hör av Er med Era önskemål eller om Ni har funderingar.

Föreläsning Stocksholms Universitet

”Tack  Stefan Lindström för Din utomordentliga föreläsning på Stockholms Universitet. Eleverna var mycket nöjda med Ditt föredrag och de har inspirerats av Dig och tar ofta Dig som exempel.

Vi har hela Sveriges företagarelit på plats som Du vet och Du utmärkte Dig verkligen.
Vi kommer att rekommendera Dig för andra institutioner i framtiden, hoppas Du kan ställa upp då.
Vi bifogar utvärderingar från eleverna där de jämför Dig med magnater som Leif Lundblad.
I förhoppning om en välsignad helg!”

/ Gustav Berglund

Jag vill tacka för din föreläsning förra veckan och samtidigt ge dig lite respons.

Ditt inslag var mycket uppskattat. Syftet vi hade kommunicerat med personalen med de två dagarna i Hindås skulle vara:

”Syftet med dagarna var att arbeta med några av de framgångsfaktorer som vi tror kommer att behövas för att stärka vår framtida konkurrenskraft, nämligen KREATIVITET, ENTREPRENÖRSSKAP och KVALITET.

Ett annat syfte var också att vi skulle vara tillsammans och ha trevligt vilket också stärker oss.” Att syftet uppnåtts mätte vi genom en enkät med en 5-gradig skala där 5 var högst. Ditt inslag fick 4,7 i medelpoäng. Ett stort tack igen!

Hälsningar/kind regards / Anna Hertzberg – Göteborgs Tekniska College AB

Hur idéer kan skapas

Stefan Lindström har forskat kring hur ledarskap kan skapa intraprenörskap och här ger han oss en modell för hur idéer och innovation kan skapas. Stefan Lindström lär oss även i denna utbildningsfilm bli mottagliga för att se samband, identifiera problem och bli innovativa.

Kommunikation & Presentation

I den här ljudboken har Stefan Lindström samlat grunderna med hjälp av förstärkande bilder + personliga framgångstips inom kommunikation & presentationsteknik.

Förhandlingsteknik

I den här utbildningsfilmen får du ta del av metoder och redskap som utvecklar din förhandlingsteknik. Utbildningsfilmen ger dig insikter i ditt och andras sätt att kommunicera och lär dig vilka viktiga förberedelser som behövs inför olika tänkbara förhandlingssituationer.

Tack för en jättebra 2-dagars kurs i Förhandlingsteknik

Du är en mycket duktig pedagog.
Hälsn / Eva S – Fastighetsansvarig Sveaskog Förvaltnings AB, LYCKSELE

Förhandlingsteknik för att mötas på halva vägen

Är kanske inte en inställning jag som jurist ska ha när jag företräder en klient, men i andra sammanhang kan det vara nyttigt med de 10 stegen och övrigt Stefan förmedlar som rör god kommunikation.

Mvh /Domstolsförhandling från advokat som länge praktiserat.

Mål och motivation

Stefan Lindström pratar i denna utbildningsfilm om mål, motivation och förmågan att göra medvetna val. Vi får lära oss vad motivation egentligen är och vad som får människor att vilja göra något. Utbildningen förklarar samspelet mellan motivation, vårt minne och när människor är för eller emot förändring.

Jag rekommenderar denna kurs varmt till alla som vill utveckla sina färdigheter inom ämnet!

Kursen i presentationsteknik med Stefan Lindström gav mig många värdefulla tips och tankar kring framförandet av ett specifikt budskap till en specifik målgrupp.
Kursen gav en grundläggande kunskap och medvetenhet i ämnet och växlingen mellan teori och praktiska case var givande. Kursen berörde allt från förberedelser, att veta vilka dina åhörare är, engagemang, att hålla intresset vid liv, till användandet av olika hjälpmedel och kroppsspråk.

/ Johanna Claesson, Key account manager

Deltagarnas kommentarer om vad som uppfattades som speciellt bra:

”Vi fick mycket övningar och tips som är bra att ha med sig!”
”Mycket kunnig kursledare och intressant att lyssna på”
”Kursledarens ödmjuka inställning kanonbra för min nervositet”
”Både teori och övningsdelar”
”Väl förberedd kursledare som såg till att vi höll ett bra tempo och fick hela gruppen delaktig”
”Presentationsteknik bra, roliga tips”
”Upplägget gjorde att rädslan och nervositeten försvann!”
”Första dagen som vände rädsla till nyfikenhet och vilja att lära”

/ Eniro 118 118

Retorik för ekonomer

SAMMANSTÄLLNINGAR AV ENKÄT:
Hur väl var kursdagens innehåll anpassat efter Din verksamhet:
– 5,57

Hur värderar Du kursledarens insats:
– Framförande  6,0, Innehåll  5,71

Hur värderar Du Dina egna insatser under dagen
– Varit en aktiv lyssnare  5,43, Deltagit i diskussioner  5,14

Skala:
6=utmärkt  5=mycket bra  4=bra  3=godkänt   2=mindre bra 1=dåligt

Föreläsning Umeå universitet

”Tack Stefan för din föreläsning, kul att få träffa dig  – Du är mycket proffsig!”
Läs pdf om Kickoff Venture Cup

/ Kalle Hardell  Venture Cup / Umeå Universitet

Ovan - Ett urval kunder

Böcker

Digitala ljudböcker och föreläsningar finns online här att beställa. Samt du har väl inte missat Stefans Podcast-medverkan hos Ian Wachtmeister?

Föreläsningar

Du kan boka Stefan i.r.l som föreläsare till just Ert företag. Hör av Er med Era önskemål eller om Ni har funderingar.

Utbildningar

Erbjuder även andra utvecklingsprogram, ring gärna och samtala direkt. Här följer några av de populäraste just nu- Mötesteknik, Time management (stressförebyggande), Framgångsrik Rekrytering, Intraprenörskap.

Boka eller skicka en förfrågan!

För att boka Stefan som föreläsare eller utbildare skicka en förfrågan klicka här!

Visste du?

Att Stefan Lindström blivit uttagen tre gånger i följd att tala vid The Internationell Conference on Thinking (se video), 2007, 2009 samt i Belfast 2011. På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.

Stefan Lindström är godkänd och arbetar enligt de internationella etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

Kommentarer från kunder

Här kan du läsa lite vad andra kunder har att säga om Stefan Lindström.

Jag har haft nöjet att lyssna till Stefan vid ett antal tillfällen. Stefan är rak, tydlig och har en förmåga att lämna frågor efter sig att fundera vidare på.

Under The 14:th International Conference on Thinking i Kuala Lumpur höll Stefan en workshop om entreprenörer – tur eller skicklighet?

Vi var en blandad grupp från många olika kulturer som deltog. Stefan utmanade våra tankar och gav oss många tänkvärda iakttagelser att utforska tillsammans. Stefan iscensatte också en liten tävling och fick alla deltagare mycket engagerade. Genom talande exempel har han en förmåga att vara ”on the spot”.

Flera deltagare sa att de tyckte det var bland de bästa inslagen på konferensen och en person tyckte att det var det bästa hon varit på. Själv var jag bara än en gång förundrad. Jag kan varmt rekommendera Stefan som talare och föreläsare.

Mari Almgren, Mötesverkstan

”Tack Stefan Lindström för Din utomordentliga föreläsning på Stockholms Universitet. Eleverna var mycket nöjda med Ditt föredrag och de har inspirerats av Dig och tar ofta Dig som exempel på en lysande entreprenör.

Vi har hela Sveriges företagarelit på plats som Du vet och Du utmärkte Dig verkligen. Vi kommer att rekommendera Dig för andra institutioner i framtiden, hoppas Du kan ställa upp då. Vi bifogar utvärderingar från eleverna där de jämför Dig med magnater som Leif Lundblad.

I förhoppning om en välsignad helg!”

Gustav Berglund, Stockholms Universitet.

”I had the privilege of listening to an address given by Stefan at both of the aforementioned conferences.

In both of these addresses (Thinking Conference 09 & 11) Stefan easily engaged his audience with his humour and wit. Stefan is extremely knowledgeable in his field and delivers his address with an openness to his audience, engaging them at all times.

An excellent speaker who possesses the qualities of intelligence, practicality, engagement and humour.”

Graeme Lind, Principal, Greenpark School Tauranga, New Zealand

Föreläsare, föreläsare, Föreläsning - föreläsning, Talare - talare, Föreläsare,  entreprenörskap, föreläsare, entreprenörskap, Föreläsare, intraprenörskap, föreläsare, entreprenörs test, intraprenörs test, intraprenörskap, Entreprenörskapstest, Intraprenörskapstest, Föreläsare, digitalisering / digitaliseringen, Affärsmannaskap, Affärsutveckling, Etik – affärsetik, Från chef till ledare, Förhandlingsteknik, Försäljning, Internationell kommunikation, Interkulturalitet, Kundservice, Kommunikation, Ledarskap, Ledningsgruppens roll och ansvar, Mötesteknik, Ny som chef, Presentationsteknik, Rekrytering, Time management – hur man blir effektiv, Teamutveckling